Voor-ontwerp

De eerste vertaling van uw wensen en onze gedachten over architectuur komen hier samen. U ziet uw droom haar vorm krijgen afgestemd op uw
locatie. Onze ontwerpen bouwen wij fasegewijs op in een driedimensionaal architecturaal computerprogramma, het ontwerp visualiseren wij in al zijn facetten, geheel voorzien van kleur-, materiaal- en (dag)licht kenmerken.

Definitief-ontwerp

Van het door u goedgekeurde ontwerp worden bouwtekeningen vervaardigd afgestemd op bestemmingsplan, bouwbesluit en uw wensen.
Met deze tekeningen starten wij voor u het overleg met gemeente en andere instanties, zoals stedenbouw, welstand, brandweer en provincie.

Technisch-ontwerp

In deze fase toetsen wij het ontwerp op eisen van het bouwbesluit en andere wetten en verordeningen. De kwaliteit van het ontwerp wordt versterkt in haar materiaalgebruik en detailering. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is een complexe aangelegenheid maar voor ons dagelijks werk. Kwaliteit in architectuur, kennis van bouwregelgeving en doorzettingsvermogen zetten wij in, voor uw belang.

Contract-ontwerp

Het ontwerp is helemaal uitgewerkt al uw wensen zijn verwerkt. In deze fase werken wij aan de technische realisatie van het bouwwerk. Wij schrijven het bestek en overleggen met de constructeur en andere adviseurs, verwerken deze informatie in de technische tekeningen. Indien gewenst maken wij een begroting en verzorgen de aanbesteding. Al deze werkzaamheden hebben tot doel om binnen uw budget het ontwerp te realiseren.

Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zijn wij uw adviseur op technisch en esthetisch gebied. Wij bewaken de procesgang en controleren of er conform bestek gebouwd wordt. De kwaliteit van het ontwerp moet worden doorgezet in het gehele bouwproces tot op detailniveau. Gedurende deze bouwfase vinden wij inbreng van onze principaal essentieel, zodat het echt uw gebouw wordt.

Directievoering

Tijdens de bouw staan we u met raad en daad terzijde. De bouwvergaderingen worden door ons verzorgd en uitvoeringstekeningen worden door ons gecontroleerd en gecoordineerd. Wij nemen alle werkzaamheden betreffende de nieuwbouw voor u waar.